Holine: 0961.513.518

Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Netlink Việt Nam

Địa chỉ: Khối phố An Hà Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0935.989.282 - 0961.513.518  

Email: netlinkvn.com@gmail.com

http://www.netlinkvn.com